urednistvo@preteklih24.si

Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

Novembra in decembra v policiji vsako leto posebno pozornost posvečajo zaščiti ranljivejših skupin, kot so otroci in ženske. Aktivnosti sovpadajo z mednarodnimi dnevi boja proti nasilju nad ženskami in otroki.


FOTO: PU Koper

Začnejo se z 18. novembrom, ko obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, nadaljujejo se 20. novembra (svetovni dan otroka), 25. novembra (mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami) in se zaključijo 10. decembra, na mednarodni dan človekovih pravic.

Policija letno obravnava okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik, z manj opaznimi posledicami, do tistih najhujših, kot so umori v družini.

Na območju Policijske uprave Koper imajo vsako leto veliko aktivnosti, s katerimi se skušajo približati občanom in jih ozaveščati o njihovih možnostih, pravicah. Aktivnosti policistov so usmerjene predvsem k ozaveščanju javnosti o problematiki nasilja in na nujnost prijave ob zaznanju nasilnih dogodkov. To je namreč edini način, da zaščitijo žrtev in ustavijo nasilneža. Policisti so žrtvam nasilja na voljo ves čas, vedno so pripravljeni pomagati in ukrepati proti nasilnežem.

Vrsto let na področju boja proti nasilju sodelujejo z različnimi nevladnimi organizacijami, predvsem z Društvom za nenasilno komunikacijo, enota Koper, Belim obročem Slovenija, enota Koper, in z regijsko koordinatorko za preprečevanje nasilja v družini na CSD Južna Primorska.