urednistvo@preteklih24.si

Aktivnosti policije na območju PU Nova Gorica v okviru včerajšnjega maratona nadzora hitrosti

V včerajšnjem poostrenem nadzoru so policisti PU Nova Gorica ugotovili skupno 49 prekoračitev hitrosti. Velika večina kršitev (28) je bila ugotovljenih v naseljih, 20 kršiteljev je bilo ugotovljenih izven naselja in 1 kršitev glede prekoračitve hitrosti pa je bila ugotovljena na hitri cesti H4 Razdrto – Vrtojba. 35 kršiteljem je bil izdan plačilni nalog, 14 voznikom pa je bilo izrečeno opozorilo.

FOTO: PU Nova Gorica

V omenjenem nadzoru so bile ugotovljene tudi druge kršitve prometne zakonodaje in sicer je bil enemu vozniku zaradi neposedovanja vozniškega dovoljenja zaseženo vozilo in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, 3 vozniki so bili opozorjeni zaradi neuporabe zasenčenih luči podnevi, 1 plačilni nalog je bil izdan vozniku zaradi neuporabe varnostnega pasu, 4 plačilni nalogi zaradi neuporabe varnostne čelade, 2 plačilnega naloga pa sta bila izdana zaradi uporabe naprav, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavo.

Izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da policisti na dan poostrenega nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije. Podobno je bilo tudi včeraj. Prekoračitev hitrosti namreč predstavlja enega najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. S takšnimi aktivnostmi želi policija okrepiti zavedanje prometnih udeležencev, da neprilagojena hitrost predstavlja veliko grožnjo za nastanek najhujših prometnih nesrečo, zato bi morali biti bolj pozorni na predpisane omejitve hitrosti, hitrost vožnje pa vselej prilagoditi voznim razmeram in lastnim vozniškim sposobnostim. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.

Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Zato v Policiji znova opozarjajo – vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu
vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti! Počasneje je varneje.