urednistvo@preteklih24.si

Policisti bodo na podlagi video posnetkov identificirali kršitelje in jih oglobili

Včeraj ob 14. uri, se je Glavnem trgu v Mariboru odvil neprijavljen javni shod oz. protest, ob 16. uri pa še drugi neprijavljen javni shod na Trgu svobode. Oba protestna shoda sta bila organizirana proti vladnim ukrepom za omejevanje virusa SARS-CoV-19.

FOTO: Mariborinfo.com

Udeleženci protesta so se nekaj časa zadrževali na Glavnem trgu, se sprehodili preko Glavnega mosta do Trga revolucije, tam obrnili, se vrnili na glavni trg, od tam po Vetrinjski ulici in preko Trga Leona Štuklja na Trg svobode, kjer se je izmenjalo nekaj govorcev. Protesti so potekali mirno in brez zaznanih kršitev javnega red in miru. Število udeležencev se je spreminjalo, na Trgu svobode pa se jih je zbralo okoli 800.

Policija razume in spoštuje ustavno varovano pravico do izražanja svojega mnenja. Razumeti pa je potrebno, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom ponovno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi pa je omejeno na meje regij. Udeležba na shodu ne spada med
izjeme za prehajanje teh meja. Zraven tega je na javnem kraju potrebno obvezno uporabljati ustrezno masko.

Žal večina udeležencev današnjega protesta, kljub temu, da so jih policisti po megafonu ves čas nenehno pozivali, naj spoštujejo predpisane ukrepe, nadenejo maske, se ne družijo in ne sodelujejo na neprijavljenem shodu, tega niso upoštevali. Kot so policisti opozarjali in obveščali udeležence shoda, je policija, ki je s svojo navzočnostjo preprečevala morebitne kršitev javnega reda in miru, posamezne kršitve tudi video snemala.

Naloga policije na neprijavljenih in tudi nedovoljenih shodih je, da skrbi za javni red. Tako so policisti tudi na današnjem shodu opravljali naloge varovanja, preprečevali kršitve javnega reda in miru ter ves čas udeležence opozarjali na nošenje mask. Med udeleženci protestov je bilo zaznano tudi večje število otrok. Samemu varovanju množičnega zbiranja, kjer je bili udeleženi otroci so bili ustrezno prilagojeni tudi postopki policistov, ki so skladni s pravili policijske stroke in taktiko delovanja policije.

Izkušnje iz nedavne preteklosti, pa tudi primeri iz tujine, kažejo na to, da se lahko še tako miren protest hitro sprevrže v nasilnega. Gre za nepredvidljive situacije, ki praviloma pomenijo veliko oziroma zelo resno nevarnost za vse udeležence, še posebej pa za otroke. Staršem in skrbnikom zato svetujejo, naj svojih otrok na ta način ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam, neprimernemu vedenju posameznikov ali skupin ter ne nazadnje tudi nevarnosti širjenja okužbe.

Policisti so potek shoda ustrezno dokumentirali in bodo na podlagi zavarovanih video-posnetkov identificirali kršitelje, ki jim bodo, zaradi kršitve vladnih odlokov in s tem Zakona o nalezljivih boleznih, po pošti poslali plačilne naloge. Poskušali bodo ugotoviti tudi kdo je bil organizator tega shoda in bodo ukrepali tudi zoper njega.

Policisti poudarjajo, da ne posegamo v pravice posameznikom do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je potrebno razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je potrebno upoštevati. Zato vse pozivajo, naj ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih.

Vse zato še enkrat prosijo, da se upoštevajo opozorila in navodila policije, ter spoštujejo vse odloki glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi.