urednistvo@preteklih24.si

Koronavirus: Poostren nadzor na mejnih prehodih na Primorskem

Vladni Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki zaradi epidemiološke situacije v nekaterih sosednjih in drugih državah ter posledično preprečevanja vnosov iz tujine ter ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 v R. Sloveniji, ob hkratnih čim manjših posledicah na gospodarstvo in javno življenje, določa ukrepe na zunanji meji in na nekaterih kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije.

Slika je simbolična

Mejna kontrola potnikov ob vstopu še vedno poteka na zunanji schengenski meji (torej meji z Republiko Hrvaško) na mejnih prehodih in na kontrolnih točkah na zračnih mejah (letališča Ljubljana (Brnik), Maribor in Portorož ter morskih mejah Koper ) in Piran. S spremembo omenjenega vladnega odloka dne 13. februarja 2021 so bile ukinjene vse kontrolne točke na notranjih mejah z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko.

Ne glede na to pa policijske patrulje na območju PU Nova Gorica na notranji meji z Italijansko republiko pri vstopu v Republiko Slovenijo na različnih lokacijah izvajajo občasno kontrolo spoštovanja vladnega odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo z namenom zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 na cestnih prehodih na notranji meji (tam, kjer so policisti doslej imeli kontrolno točko v Vrtojbi in tudi na ostalih prehodih ter drugih lokacijah) ter z občasnimi nadzori še naprej izvajamo ukrepe po odloku, napotitve v karanteno in izravnalne ukrepe. Ne glede na lokacijo in način vstopa mora vsaka oseba izpolnjevati pogoje za vstop po tem odloku.

Tudi po 13. 2. 2021 glede vstopa v Republiko Slovenijo v praksi ni bistvene razlike pri pogojih vstopa za osebe:

– ki ne prihajajo iz držav, ki so na rdečem seznamu. Zanje velja, da v njih ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

– Osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, se skladno s prvim odstavkom 10. člena ZZUOOP napoti v karanteno.

Zanje še vedno veljajo določene Izjema, če predložijo negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Štejejo PCR testi, ki so opravljeni v državi članici EU ali Schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se tudi hitri antigenski testi (HAGT), če so opravljeni v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.  Prav tako so v 6. členu odloka (1. in 4. odstavek) navedene še nekatere druge izjeme od napotitve v karanteno.

Napotitev v karanteno na domu je po razlagi NIJZ začasen ukrep za preprečitev širjenja virusa oz. nalezljive bolezni. Po razlagi je v trenutni situaciji v ospredju čim večje zmanjšanje števila stikov med ljudmi, da bi preprečili širjenje virusa med vsemi prebivalci. Zaradi izjemno velikega števila aktivnih okužb je sedaj odgovornost na vsakem posamezniku, da se obnaša na način, da čim bolj zmanjša tveganje za prenos okužb in dosledno spoštuje navodila. Zaradi velikega števila aktivnih okužb je sedaj odgovornost na vsakem posamezniku, da se obnaša na način, da čim bolj zmanjša tveganje za prenos okužb in dosledno spoštuje navodila.

V kolikor torej oseba pride iz navedenih držav v Slovenijo in ni bila ustavljena ter kontrolirana s strani policije pa bi morala biti v skladu z navodili NIJZ odrejena karantena in želi uveljavljati svoje pravice, lahko vedno pokliče na policijsko enoto, da ji na enoti izda ustrezno potrdilo o napotitvi v karanteno v skladu s petim odstavkom 10. členom ZZUOOP. Lahko pa tudi izpiše potrdilo na portalu eUprave.

Nove spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so začele veljati 19. februarja 2021.