urednistvo@preteklih24.si

Napoved skupnih nadzorov v središču Maribora

V zadnjem mesecu so policisti na interventno številko policije 113 prejeli več prijav občanov zoper voznike mopedov, ki v območju za pešce v Mariboru, s svojim načinom vožnje pogostokrat ogrožajo pešce.


Slika je simbolična

 

 

Izrazito povečanje tovrstne problematike, ki je v nasprotju z 32. členom Zakona o pravilih cestnega prometa, je izpostavila tudi Mestna občina Maribor. K sreči v letošnjem letu v tem območju za pešce, še niso policisti obravnavali nobene prometne nesreče.

Da bi v čim večji meri vplivali na zmanjšanje problematike vožnje motornih vozil (predvsem voznikov mopedov) v območju za pešce v središču Maribora, so policisti se dogovorili za sodelovanje v obliki skupnih poostrenih nadzorov
cestnega prometa nad to problematiko.

Tako bomo v sodelovanju z Medobčinskim redarstvom Maribor v naslednjih dneh izvedli več krajših skupnih nadzorov. Nadzore bomo opravljali nenapovedano, v terminih, ko pričakujemo največ kršitev.

Poseben poudarek bomo med nadzori namenili ugotavljanju kršitev:
– določil 32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (vožnja v območju za pešce),
– vožnje pod vplivom alkohola ter prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi (obvezen preizkus alkoholiziranosti),
– izsiljevanja prednosti,
– neuporabe zaščitnih čelad,
– tehnične brezhibnosti vozil,
– pravice voziti enosledno motorno vozilo,
– kršitve nepravilnega prevoza potnikov ipd.

Vozniki enoslednih motornih vozil so sicer kategorija bolj izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, kar izkazujejo tudi statistični podatki o stanju prometne varnosti. Stanje prometne varnosti voznikov mopedov se je v
letu 2020 na območju PU Maribor bistveno poslabšalo. Več je namreč bilo hudo in lahko telesno poškodovanih, znaten delež pri tem pa predstavlja območje Mestne občine Maribor, vendar ne na območju za pešce v središču
mesta.

V obdobju januar-maj 2020 so bili vozniki mopedov na območju Policijske uprave Maribor udeleženi v 28 (9) prometnih nesrečah, v katerih so bili 4 (1) hudo telesno poškodovani in 17 (7) lahko telesno poškodovanih. Vozniki
motornih koles so bili v tem obdobju udeleženi v 17 (33) prometnih nesrečah, v katerih sta 2 (1) umrla, 1 (7) je bil hudo telesno poškodovan in 10 (18) lahko telesno poškodovanih (v oklepajih so podatki primerljivega lanskega obdobja).

Delež uporabe zaščitnih čelad voznikov mopedov v prometnih nesrečah je znašal 81,5 % (66,7 %), delež uporabe zaščitnih čelad voznikov motornih koles pa 94 % (97 %).

Najhujše prometne nesreče z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil so se na območju Policijske uprave Maribor zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, neupoštevanja pravil o prednosti in nepravilne strani/smeri vožnje, predvsem v naseljih v popoldanskem času. Nadpovprečno visok je tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki enoslednih motornih vozil, saj je delež alkoholiziranih voznikov motornih koles, ki so povzročili prometne nesreče, znašal 42,9 % (11,1 %), delež alkoholiziranih voznikov mopedov, ki so povzročili prometne nesreče, pa 47,4 % (40,0 %).