urednistvo@preteklih24.si

V dveh preiskavah utaje davkov odkrili za 38 milijonov protipravno pridobljene premoženjske koristi

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v mesecu maju zaključili dva zelo obsežna predkazenska postopka s področja utaje davkov, skupna protipravno pridobljena premoženjska korist v obeh preiskavah pa presega 38 milijonov evrov. Predkazenska postopka med seboj nista povezana.


Slika je simbolična

 

 

Prvi predkazenski postopek je imel mednarodne razsežnosti, saj je bilo poleg Italije in Slovenije v preiskovanje udeleženih še več evropskih držav. V Sloveniji je bila za potrebe preiskovanja ustanovljena specializirana preiskovalna skupina v katero so bili poleg Specializiranega državnega tožilstva RS in policije vključeni tudi predstavniki Finančne uprave RS in Urada RS za preprečevanje pranja denarja. Zaradi lažje in hitrejše koordinacije dela je bila s sodelovanjem Eurojust-a ustanovljena skupna preiskovalna skupina JIT (joint investigation teams), v katero sta bila aktivno vključena Specializirano državno tožilstvo RS in Slovenska policija.

Preiskava se je nanašala na trgovanje z elektronskimi napravami med več gospodarskimi družbam iz različnih evropskih držav. Skupni znesek izdanih fiktivnih računov za neobstoječe posle gospodarskih družb v vpletenih državah je znašal skoraj 500 milijonov evrov. Osumljene osebe so s svojimi ravnanji oškodovale proračun Republike Slovenije v višini okoli 12 milijonov evrov, saj davčne obveznosti niso bile vplačane v proračun.

Zaradi zavarovanja ključnih dokazov je bilo v prvi polovici leta 2019 opravljenih več nujnih preiskovalnih dejanj in hišnih preiskav na območju več držav Evropske unije. O uspešnosti le-teh je na svoji spletni strani poročal tudi Eurojust.

Na Specializirano državno tožilstvo RS je bila podana kazenska ovadba zoper sedemnajst fizičnih oseb (3 državljane Italije, 6 državljanov Velike Britanije in 8 državljanov Slovenije), ter zoper tri slovenske gospodarske družbe in sicer zaradi utemeljenega suma storitve 34 kaznivih dejanj davčne zatajitve.

V drugem predkazenskem postopku so ljubljanski kriminalisti na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper 11 fizičnih oseb iz širšega območja Ljubljane in Domžal zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Osumljeni so pristojnemu organu dali lažne podatke, ter se tako kot zakoniti zastopniki gospodarskih družb izognili plačilu predpisanih davčnih obveznostih pri odkupih in prodaji odpadnih kovin. Prav tako so osumljeni kot odgovorne osebe gospodarskih družb, zlorabili svoj položaj glede razpolaganja s tujim premoženjem in iz transakcijskih računov gospodarskih družb opravili več neupravičenih gotovinskih dvigov, ki v nadaljevanju niso
bili porabljeni za delovanje gospodarske družbe. S svojimi dejanji so povzročili premoženjsko škodo v skupni vrednosti okoli 26 milijonov evrov.

Kazenski zakonik za tovrstna kazniva dejanja iz obeh preiskav predvideva zaporno kazen od enega do osmih let.

Ena od temeljnih prioritet dela slovenske policije na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete je varovanje finančnih interesov RS in EU. Med kaznivimi dejanji v tej prioriteti dela najbolj izstopajo davčne zatajitve, kjer na Policiji beležimo porast prijavljenih in obravnavanih zadev.

Policija je v letu 2019 podala kazenske ovadbe na pristojna Državna tožilstva za 125 kaznivih dejanj davčnih zatajitev, pri kateri je znašala materialna škoda skoraj 31 MIO EUR. V prvi polovici 2020 pa je Policija podala kazenske ovadbe za 115 (kaznivih dejanj z materialno škodo skoraj 37 MIO EUR.