urednistvo@preteklih24.si

Predvidoma ob 13. uri se bo cesta v Britofu odprla za ves promet

Današnje meritve koncentracije plina v zemljini kažejo, da na kraju intervencije v Britofu ni nobene nevarnosti več. Zato je intervencija policije, gasilcev in MO Kranj, ki je zaradi eksplozije plina neprekinjeno trajala od prejsnjega torka, danes od 12.00 dalje zaključena. Predvidoma po 13. uri se bo zato odprla tudi cesta in območje, ki je bilo od takrat zaprto za vse udeležence. Prav tako bo preko tega odseka zopet možno prehajanje pešcev.


 

Policija je bila zaradi velike nevarnosti za življenje in premoženje ljudi na kraju eksplozije neprestano prisotna vse od prejšnjega torka do zaključka intervencije. Policisti so ves ta čas tudi zbirali obvestila in podatke, ki bi jim lahko koristili v preiskavi dogodka. Že prve dni je bil opravljen ogled kraja eksplozije in zavarovan del plinske napeljave, ki je še predmet preverjanja. Preiskava še traja, preverja pa se morebiten sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Z ugotovitvami nas bodo seznanili, ko bo preiskava zaključena.

Od samega začetka so v intervenciji neprekinjeno sodelovali še gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj, prostovoljni gasilci PGD Britof, Predoslje in Kranj-Prinskovo, kranjsko medobčinsko redarstvo ter Civilna zaščita Mestne občine Kranj. Prvo pomoč poškodovanim ob eksploziji so nudili reševalci in zdravniki PHE NMP Kranj. Izvajali so se ukrepi za varovanje zdravja ljudi in preprečitve novih nevarnosti. Bistven del je bilo izvajanje meritev koncentracije plina v zemljini, zračenje jaškov in zemljine, redna izmenjava informacij s stanovalci na zaprtem območju in sprotno opozarjanje javnosti na nevarnosti.

Omejitev glede prepovedi uporabe odprtega ognja je preklicana. Stanovalci tudi lahko normalno odpirajo okna.

Stanovalcem se vsi pristojni zahvaljujejo za potrpežljivost in zelo korektno sodelovanje, vsem poškodovanim pa želijo čim prejšnje okrevanje.

Mestna občina Kranj pa sporoča dvoje. Jutri, 14. decembra, predvidoma od 9.00 do 20.00 popolna zapora ceste od križišča v Britofu do mostu v Orehovljah zaradi polaganja obrabne plasti asfalta (finega asfalta). Preplastitev bi morala biti izvedena prejšnji vikend, vendar je bila do zaključka intervencije zaradi plina prestavljena. Več podatkov o sami izvedbi in trajanju intervencije bo predvidoma sporočeno prihodnji teden (organizira MO Kranj).