urednistvo@preteklih24.si

Ne parkiraj na mesto namenjeno invalidom!

Danes je mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Zaradi svoje invalidnosti in neodgovornega ravnanja ostalih udeležencev cestnega prometa so pogosto postavljeni v slabši položaj.
3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka populacije. Slabši položaj invalidov je posledica pomanjkanja možnosti in ovir, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju, ter neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov.

“S preventivnim delovanjem in poostrenim nadzorom bomo invalidom omogočili varno udeležbo v cestnem prometu. Aktivnosti policije bodo usmerjene predvsem v nepravilno parkiranje na označenih mestih za invalide in nudenju morebitne pomoči pri udeležbi teh oseb v cestnem prometu, ko bi lahko s svojim ravnanjem ogrožali sebe ali ostale udeležence. Slovenska policija se tako pridružuje pobudi TISPOL-a,” so zapisali pri Policiji.

Eno izmed področij, kjer je invalidom izkazana posebna pozornost, so namreč parkirna mesta za invalide. V 17. točki četrtega odstavka 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je določeno, da parkiranje ni dovoljeno na označenem parkirnem prostoru za invalide. Parkiranje na tem prostoru je dovoljeno le osebam iz prvega odstavka 66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, njihovo vozilo pa mora biti označeno z veljavno parkirno karto. Za kršitev te določbe je predpisana globa v višini 80 evrov.

Ob danešnjem dnevu bi želeli vse udeležence v prometu spomniti na eno od načel, ki je zapisano v 4. členu Zakona o pravilih cestnega prometa, na podlagi katerega se od udeležencev v prometu pričakuje, da posebno pozornost namenjanjano otrokom, starejšim ljudem, slepim, invalidom in drugim osebam, ki niso v celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu. Udeleženci v prometu so dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati.