urednistvo@preteklih24.si

Včeraj opravljenih več hišnih preiskav na območju Celja, Ljubljane in Maribora

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, so včeraj, v sodelovanju s kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, na območju Celja, Maribora in Ljubljane, opravili deset hišnih in eno osebno preiskavo. Preiskave so potekale tako v zasebnih kot poslovnih prostorih, zaradi iskanja sledov kaznivega dejanja oziroma predmetov, pomembnih za kazenski postopek.
Kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, po 2. odstavku 240. člena KZ-1, v zvezi z 20. členom KZ-1, storjenega v času od 15. julija 2013 dalje. Storitve kaznivega dejanja sta osumljeni dve osebi v gospodarski družbi z območja Policijske uprave Celje, ki sta z naročitvijo cenitve družbe, na njeni podlagi spremembo načina vrednotenja z namenom slabitve vrednosti družbe (skupno preko preko polovice osnovnega kapitala), ustvarila »umetne« pogoje za insolventnost, s tem postopek prisilne poravnave ter v nadaljevanju predlagala kot enega izmed ključnih ukrepov finančnega prestrukturiranja, da bo v osnovni kapital družbe konvertiran ustrezen delež terjatev upnikov, vse z namenom spremembe lastniške strukture družbe oziroma oškodovanja dotedanjih delničarjev.

Tako sta s cenitvami, spremembo vrednotenja in zlorabo institutov korporacijskega in insolvenčnega prava, delničarje družbe oškodovala za ves vložek oziroma pravice iz njihovih delnic, tako lastniške kot upravljalske, ki znaša nominalno preko 15 mio EUR.

Kriminalisti so opravili hišne in osebne preiskave tako v matični družbi, revizijski hiši ter drugih deležnikih postopka. Nobeni osebi niso odvzeli prostosti.

Zbrano dokazno gradivo bo predmet vsebinske presoje. Glede na količino zaseženih stvari ter glede na ostale okoliščine predvidevamo, da bo preiskava trajala še kar nekaj časa. Ob zaključku bomo javnost seznanili s potekom preiskave in ugotovitvami.