urednistvo@preteklih24.si

Tržič: Policija pojasnjuje okoliščine glede opozorilnega strela policista

Kriminalisti so k preiskovalni sodnici pristojnega sodišča v začetku prejšnjega tedna s kazensko ovadbo privedli dve osebi, ki sta osumljeni ponedeljkovega napada na policista. Moška sta utemeljeno osumljena treh uradno pregonljivih kaznivih dejanj in jima je v tej zvezi odrejen hišni pripor. Eden od njiju je osumljen preprečitve uradnega dejanja, oba sta osumljena še napada na policista, njuna aktivnost v kaznivih dejanjih pa je razdeljena na dva dela.


V preprečitvi uradnega dejanj – kar se prvemu osumljencu očita v prvem delu postopka – se je moški policistoma uprl v povsem rutinskem ugotavljanju njegove identitete in v razgovoru z njim. To je storil že na samem začetku policijskega postopka, njegova dejanja pa so v zelo kratkem času postala zelo intenzivna in so se iz nedostojnega in drznega vedenja stopnjevala tudi v odrivanje enega od policistov in udarce.

Policista sta zato uporabila plinski razpršilec. Proti osumljencu ga je naprej uporabil eden, potem pa oba policista. Kljub temu je osumljenec s svojo aktivnostjo policista uspel lažje poškodovati, po dejanju pa je s kraja pobegnil.

V tem delu postopka sta policista uporabila več pooblastil, med njimi ugotavljanje identitete, zbiranje obvestil, večkrat pa tudi opozorila in ukaze, šele nazadnje pa sta uporabila plinski razpršilec, ko je osumljenec v upiranju policista že odrival in stopnjeval nasilno vedenje. Policista sta pooblastila stopnjevala od najmilejših do strožjih – tako so tudi našteta – vendar na osumljenca niso imela učinka.

Po pobegu osumljenca s kraja je poškodovani policist zaprosil za zdravniško pomoč, ki je prišla na kraj in medtem, ko je zdravnica v reševalnem vozilu zaradi učinka rabe plinskega razpršilca oskrbovala drugega policista, in je prvi poškodovan sedel v službenem vozilu, se je prvi osumljenec s še drugim napadalcem z osebnim avtomobilom vrnil na kraj.

Oba sta zelo hitro obstopila policijski avtomobil in policista v službenem vozilu silovito napadla. Njun napad je bil zelo intenziven, nasilje sta zelo hitro stopnjevala, vmes sta policistu grozila, da ga bosta ubila in ga s silo tudi vlekla iz vozila, da bi z njim fizično obračunala. Udarcem v napadu, ki so bili podkrepljeni z grožnjami in so bili siloviti, se je policist poskušal braniti s telesno silo. Šele, ko je uvidel, da je ogroženo njegovo življenje, da ne more računati na pomoč drugih in da napada ne more drugače odvrniti, pa je po opozorilu, da bo streljal, v edino možno varno smer izstrelil opozorilni strel. Edino to je imelo učinek na napadalca, saj sta z napadom takrat prenehala in s kraja pobegnila.

Glede na zbrana obvestila sta osumljenca to storila iz maščevanja zaradi sicer upravičene rabe plinskega razpršilca v prvem delu policijskega postopka in trditve, da je bil zaradi tega poškodovan otrok, s katerim je bil osumljenec takrat na kraju. Komisija policije je poleg ostalih pooblastil v mejah pristojnosti preverila tudi ta del postopka in ugotovila, da proti otroku v nobenem delu ni potekala nobena aktivnost – ne od osumljenca, ne od policistov – in da otrok v dogodku ni bil poškodovan.

Plinski razpršilec ni bil uporabljen proti otroku ampak samo proti osumljencu, obstaja pa možnost, da zaradi hlapenja dražilne snovi ali vpliva vetra pride do lažjega draženja oči oseb, ki se nahajajo v bližini uporabe plinskega razpršilca.

Oba osumljenca sta bila po dogodku prijeta v neposredni bližini kraja, kamor sta se vrnila po dogodku. Zaradi zbiranja obvestil sta bila v skladu s predpisi o kazenskem postopku oba tudi pridržana in s kazensko ovadbo privedena na pristojno sodišče.

Napadalca v dogodku nista bila telesno poškodovana, eden od policistov pa je utrpel več ran po glavi, obrazu in drugih delih telesa.