urednistvo@preteklih24.si

Predstavili preventivni projekt “Hvala, ker ne uporabljate mobilnika med vožnjo”

Danes, 10.4.2017 je bil pred zgradbo Policijske postaje Gornja Radgona predstavljen preventivni projekt Hvala, ker ne uporabljate mobilnika med vožnjo. Projekt sta predstavila komandir PP G. Radgona Aleksander Kreslin in direktorica Centra varne vožnje v M. Soboti ga. Polonca Kočar.


Cilj projekta

Namen preventivnega projekta je opozarjanje in osveščanje vseh voznikov na nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Policija je v osnovi represivni organ in represivno ukrepa zoper voznike, ki ne spoštujejo prepovedi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, ki izhaja iz 35. člena Zakona o pravilih cestnega prometa. Pri tem pa se pozablja na vestne voznike, ki pa tovrstnih prekrškov ne delajo in se zavedajo negativnih posledic, ki lahko nastajajo zaradi uporabe telefona med vožnjo. Pogosto policisti tako v službenem kot prostem času opazijo voznike, ki svoje vozilo ustavijo izven vozišča ali na drugem primernem mestu in opravijo telefonski klic, ne da bi med tem vozili.

Ciljna skupina so vozniki, ki uporabljajo mobilne telefone v skladu z zakonodajo in telefonirajo tako, da pred tem svoje vozilo ustavijo na varnem mestu izven vozišča.

Namen projekta

Glavni cilj projekta je, da se pohvali in nagradi pravilno ravnanje vestnih voznikov, kar bo pri njih še bolj vzpodbudilo zavedanje, da je uporaba mobilnih telefonov med vožnjo nevarna. Svoje razmišljanje in pozitivno izkušnjo bodo nato delili s svojimi sorodniki, znanci, prijatelji… Tako obstaja verjetnost, da se bo vse več ljudi zavedalo, nevarnosti uporabe mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo.

Sekundarni cilj projekta pa je zagotovo krepiti ugled policije, saj bodo ravnanja policistov ljudje sprejeli pozitivno in ne bodo policije dojemali kot zgolj represivnega organa, temveč kot institucijo, ki zna tudi nagraditi pozitivno ravnanje.

Vsebina in način izvedbe projekta

V praksi bo izvedba projekta potekala na način, da, ko bi policist opazil voznika, ki je svoje vozilo pravilno zaustavil na za to primernem mestu ob vozišču in uporablja mobilni telefon, službeno vozilo parkiral v bližini takega voznika in vljudno počakal, da voznik s telefonskim pogovorom zaključi (seveda če bo ta z pogovorom zaključil v nekem normalnem in pričakovanem času).

Po tem bo policist pristopil do voznika, ga pohvalil za njegovo ravnanje in ga seznanil z izvajanjem preventivnega projekta ter glavnimi cilji projekta (širjenje zavedanja, da je uporaba mobilnega telefona med vožnjo nevarna). Ob koncu pogovora policist vozniku izroči letak s preventivno vsebino na temo uporabe mobilnega telefona med vožnjo, ki vsebuje tudi nagradni kupon za sodelovanje v žrebanju praktičnih nagrad (kupon lahko takoj izpolni in odtrga ter izroči policistom, ali pa ga pošlje ali odnese na katero od policijskih enot na območju Pomurja).

Projektu se je pridružil tudi Center Varne Vožnje – CVV Murska Sobota, ki bo prispeval glavne nagrade in sicer 10-krat trening varne vožnje na njihovem poligonu v Murski Soboti. Tem nagradam bomo na PU Murska Sobota desetim nagrajencem prispevali še nekaj promocijskega materiala Policije. V ta namen smo na PU natisnili 200 kosov letakov, ki bodo dostavljeni na vse območne PP in PPP Murska Sobota.

Ob koncu projekta se bodo kuponi zbrali in se bo izvedlo žrebanje nagrad (predvidoma v začetku maja). Potem ko bo znanih 10 dobitnikov nagrad, bodo pristojni VPO-ji obiskali nagrajence in jim izročili nagrade (kupon za trening varne vožnje in promocijski material Policije).

Na območju celotne PU M. Sobota se projekt prične izvajati danes, 10.4.2017 in se zaključi 30.4.2015.