urednistvo@preteklih24.si

Med 20.3. in 3.4.2017 obravnavali 5 prometnih nesreč s smrtnim izidom

Kljub številnim opozorilom in preventivnim aktivnostim smo žal na območju Policijske uprave Ljubljana, v obdobju med 20. 3. in 3. 4. 2017 obravnavali 5 prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. V nesrečah je življenje izgubilo 6 ljudi, od tega dva voznika motornih koles, potnica na motornem kolesu, dva kolesarja (ženska in moški) ter voznik osebnega avtomobila.


Omenjeni podatki dovolj zgovorno pričajo o poslabšanju prometne varnosti na območju Policijske uprave Ljubljana. Po drugi strani pa so policisti PU Ljubljana na področju varnosti cestnega prometa v preteklem vikendu – v smo dveh dneh (1. in 2. 4. 2017) začasno zasegli 24 motornih vozil, od tega 11 mopedov, 1 motorno kolo in 12 osebnih avtomobilov, saj so vozniki vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega pa je bilo 6 omenjenih voznikov še dodatno pod vplivom alkohola.

Policija izvajan stalen, intenziven in kvaliteten nadzor cestnega prometa. V razmerah, ki danes obstajajo na cestah in odnosu posameznikov do prometnih pravil in norm v naši družbi, je učinkovit policijski nadzor za zagotavljanje varnosti le del procesa vseh aktivnosti različnih deležnikov ob zavedanju, da imajo policijske aktivnosti le omejen vpliv na stanje varnosti cestnega prometa.

Zavedamo se, da je zagotavljanje prometne varnosti mogoče le s spodbujanjem vseh udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti.

V letu 2016 je bilo na območju PU Ljubljana obravnavanih 5.337 (5.258 – 2015) prometnih nesreč, od tega 29 (27 – 2015) prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 29 (31- 2015) udeležencev prometnih nesreč, hudo telesno poškodovanih je bilo 211 (265 – 2015) udeležencev, lahko telesno poškodovanih pa je bilo 2.088 (2.125 – 2015) udeležencev. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč IV. kategorije so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran oz. smer vožnje ter nepravilno ravnanje pešcev. V letu 2016 so bili vozniki mopedov udeleženi v 57 prometnih nesrečah (77 – 2015), od tega se je 8 (13 -2015) udeležencev hudo telesno poškodovalo, 34 (46 – 2015) udeležencev pa lahko telesno poškodovalo. V 37 (43 – 2015) primerih so bili mopedisti sami povzročitelji prometnih nesreč.

V letu 2016 so bili vozniki motornih koles udeleženi v 168 prometnih nesrečah (149 – 2015), od tega se je 37 (34 -2015) udeležencev hudo telesno poškodovalo, 85 (81 – 2015) udeležencev pa lahko telesno poškodovalo. V 42 (77 – 2015) primerih so bili vozniki motornih koles sami povzročitelji prometnih nesreč.

V letu 2016 so na območju PU Ljubljana v prometnih nesrečah umrli 4 vozniki motornih koles (na mestni ulici v Ljubljani; na regionalni cesti na Rakitni; na reg. cvesti Unec–Rakek in na reg- cesto Litija Cerovica), v letu 2015 pa 6. V letu 2016 na območju PU Ljubljana, v prometnih nesrečah z udeležbo mopedov nismo beležili smrtnih žrtev, prav tako nismo beležili smrtnih žrtev v letu 2015.

Kolesarji so bili na območju PU Ljubljana v letu 2016 udeleženi v 437 (474 – 2015) prometnih nesrečah, od tega sta 2 ( 3 – 2015) kolesarja v nesreči umrla, 44 (82) je bilo hudo telesno poškodovanih, 305 (293 – 2015) pa je bilo lažje poškodovanih. V 241 (246) primerih so bili kolesarji sami povzročitelji prometnih nesreč.